Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Reklamácie

ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

1. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
2. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov (ak nie je pri výrobku uvedené inak). Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje kópia dokladu o zakúpení (priložená faktúra / blok). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
3. Záruka sa nevzťahuje na:
a) bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním
b) mechanické poškodenie
c) na poškodenia vzniknuté vyššou mocou, bez obmedzenia, bleskom a záplavami
d) záruka nezahrňuje a nepokrýva náklady na montáž a ďalšie odvodené náklady – záruka pokrýva iba konkrétny výrobok
e) škody spôsobené nesprávnym používaním, alebo za poškodenia vzniknuté na výrobkoch, ktoré boli upravované prípadne kopírované užívateľom či treťou stranou. ProRain spol. s r.o. nemôže prevziať zodpovednosť za poškodené výrobky či škodu spôsobenú poškodenými výrobkami, ktoré neboli dodané spoločnosťou ProRain, a to ani v prípade, že by tieto výrobky boli použité spolu s výrobkami od spoločnosti ProRain.
4. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý,mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

POSTUP REKLAMÁCIE:

1. Čo najskôr informovať spoločnosť ProRain emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
2. Poslať produkt na adresu firmy predávajúceho (Ivanská cesta č. 30/B,821 04 Bratislava - Ružinov), prípadne doniesť osobne na prevádzku predajne v Bratislave alebo v Nitre.