Dokončiť nákup

Brožúry a katalógy

Brožúry a katalógy sú veľmi silnou zbraňou pri prezentácii produktov a služieb, no často sa stáva, že tieto materiály nie sú pre predajcov či realizátorov veľmi dostupné a ich príprava je veľmi zdĺhavá. Preto sa snažíme našim odberateľom sprístupňovať všetky materiály, ktoré by mohli uľahčiť a zefektívniť ich prezentáciu. 

BROŽÚRA
Automatické zavlažovanie

BROŽÚRA
Futbal

KATALÓG
Rain Bird 2013