Dokončiť nákup

Polep automobilov

Prezentácia malých ale aj veľkých spoločností si vyžaduje veľké úsilie a nemalé finančné prostriedky. Preto sme sa rozhodli vytvoriť spoločný koncept polepu automobilov pre realizátorov závlahových systémov Rain Bird. 

 Vytvorením takéhoto konceptu vytvorí aj vozidlo malej realizačnej firmy dojem veľkej spoločnosti.

Ukážky polepov