Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je spoločnosť ProRain, s.r.o., Golfová ulica 473/12, 900 50 Hrubá Borša (okres Senec), prevádzka Ivanská cesta 30, 821 09 Bratislava - Ružinov a prevádzka Bratislavská cesta 49A, Nitra, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 63301/B-Zbl, IČO: 45 416 974, IČ DPH: SK 2022975317,  tel. +421 948 940 993, e-mail: prorain@prorain.sk (ďalej len predávajúci).
1.2 Kupujúcim (ďalej len kupujúci) je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka. Ak sa registruje / vytvorí objednávku osoba mladšia, ako 16 rokov, prehlasuje, že tak nastalo iba so súhlasom zákonného zástupcu.
1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.5 Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie predaj tovaru alebo poskytovanie služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
1.6 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho,
b) zaslaním e-mailu na adresu prorain@prorain.sk
2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 48 hodín (v pracovných dňoch) emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
2.5 Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho je možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť ... )
2.7 Väčšinu tovaru je možné dodávať po jednotlivých kusoch a v menších množstvách než kartónových baleniach. U niektorých výrobkoch je potrebné rešpektovať veľkoobchodné balenie, ktoré nie je možné ďalej deliť. Ide hlavne o všetky typy kvapkovacích potrubí a bežných potrubí, ovládacie káble, kôry, substráty, osivá, hnojivá, textílie. V prípade objednávania menšieho množstva bude objednaná položka automaticky zaokrúhlená na celé balenia smerom nahor bez predchádzajúceho upozornenia.

3. TOVAR  A  CENY

3.1 Predávajúci je platcom DPH.
3.2 Cena tovaru je uvedená s DPH. U strojov fungujúcich na elektrinu je v cene zahrnutý recyklačný poplatok. K základnej cene objednávky bude dodatočne pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru bez ohľadu na počet balíkov a platí v celej SR. Cenník dopravného je uvedený na stránkach www.prorain.sk v časti O nás / Cenník dopravy (priamy odkaz: www.prorain.sk/o-nas/cennik-dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.
Rozmerovo menšie a ľahké balíky / zásielky (do 50 kg) sú zasielané spoločnosťou ReMax Courier Service, spol. s r.o. Zásielky nad 50 kg, alebo rozmerovo väčšie (napr. drevené koly, hnojivá, substráty...) sú zasielané spoločnosťou Toptrans, a.s. Ak je v objednávke viacero položiek a čo i len jedna má väčšie rozmery, alebo súčet položiek v objednávke presiahne 50 kg - tovar je automaticky zasielaný spoločnosťou Toptrans a.s.
Platí len pre veľkoodberateľov: 100% zľava za dopravu pri rozvoze firmou ProRain sa poskytuje vtedy, ak cena objednávky vo fakturovaných cenách v jednej objednávke presiahne sumu 480,- € s DPH a je v čase minimálne 24 hod. pred začiatkom rozvozu. Dátumy a časy rozvozov sú zasielané e-mailom alebo na požiadanie. Nájdete ich aj na hlavnej stránke spoločnosti www.prorain.sk v novinkách, prípadne na  Facebook - ových stránkach. Ak je cena za objednávku nižšia ako uvedená suma (alebo ak hodnota objednávky presiahne sumu 480,- €, ale kupujúci si neželá doručenie spoločnosťou ProRain), prepravné náklady sa fakturujú odberateľovi v plnej sume fakturovanej spoločnosti ProRain prepravcom. ProRain rozvoz je možný iba v rámci Slovenska.
Pre materiál / tovar zo sortimentu AGRO CS Slovakia poskytujeme 100% zľavu za dopravu pri splnení aspoň jednej z nasledovných podmienok:
a) hodnota objednávky je v minimálnej hodnote 1200,- € s DPH
b) objem objednávky dosiahne aspoň 6 paliet - možno kombinovať viaceré objednané materiály (napr. kôra, rašelina, substrát atď.)
Rastlinný materiál (kríky, stromy, kvety...) nie je možné zaslať kuriérom !
3.3 Informácie o tovare, uvedené v internetovom katalógu www.prorain.sk sú čerpané z oficiálnych  zdrojov výrobcu. Obrázky pri výrobkoch môžu byť len ilustračné.
3.4 Informácie o dostupnosti a cene tovaru sa môžu líšiť v závislosti od zmien údajov výrobcov tovaru a vypredania zo skladov predávajúceho alebo výrobcu. Aktuálna dostupnosť a cena bude kupujúcemu oznámená elektronicky pred potvrdením objednávky. V prípade nesúhlasu zo strany kupujúceho je možné objednávku bezplatne zrušiť pred jej potvrdením alebo expedíciou.
3.5 V prípade tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, ktorý predávajúci nemá štandardne vo svojej ponuke, alebo tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, môže byť kupujúcemu účtovaná zálohová platba vo výške 30% z celkovej ceny tovaru. Kupujúci je oprávnený stornovať takúto objednávku pred dodaním tovaru, a tým odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to zaplatením odstupného vo výške uhradenej zálohy, pričom predávajúci je oprávnený zálohovú platbu započítať na odstupné.
3.6 Tovar, ktorý je označený logom "eshop akcia" má špeciálnu akciovú cenu. Tá platí iba pri objednávke cez internetovú stránku www.prorain.sk

4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku (v hotovosti kuriérovi), prevodom na účet predávajúceho alebo v hotovosti / platobnou kartou pri prevzatí tovaru v niektorej z prevádzok spoločnosti ProRain. Na požiadanie vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
a) prevodným príkazom zo svojho účtu,
b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho
4.2 Platba je možná iba v EUR.
4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom. Pri vyzdvihovaní tovaru objednaného cez internetovú stránku www.prorain.sk v prevádzke predávajúceho, je možná platba v hotovosti alebo platobnou kartou.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.
5.2 Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu nedostupnosti tovaru, alebo z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v ponukovom / internetovom katalógu (pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne inak).
5.3 V prípade, že kupujúci zvolil platbu za tovar vopred, ten mu bude expedovaný až po pripísaní celej sumy na účet predávajúceho.
5.4 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.
5.5 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade:
- ak sa tovar už vypredal, už sa nedodáva alebo nevyrába a nie je ho tak možné dodať
- predajná cena alebo označenie tovaru na eshope obsahuje chybu či preklep a kupujúci neakceptuje opravenú kúpnu cenu alebo upresnenie tovaru prípadne inú alternatívu, pri tovare sa výrazným spôsobom zmenila cena od výrobcu a kupujúci zmenu ceny neakceptuje.

6. DODANIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu / dodanie tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
a) kuriérskou službou (spoplatnená služba),
b) rozvozom spoločnosti ProRain (platí len pre veľkoodberateľov),
c) osobným odberom v  prevádzke spoločnosti, alebo v odberných miestach vybraných realizačných firiem  (pri osobnom odbere neúčtujeme žiadne dopravné alebo vedľajšie poplatky)
Rastlinný materiál (kríky, stromy, kvety...) nie je možné zaslať kuriérom !
6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho alebo dohodou. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad). Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list, ak to vyžaduje povaha tovaru.
6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
6.6 Kupujúci je povinný preukázať sa kuriérskej spoločnosti oprávnením prebrať tovar a to platným dokladom totožnosti. V prípade, že tovar preberá tretia osoba, je povinná sa preukázať splnomocnením a platným dokladom totožnosti.
6.7 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

Tlačivo na odstúpenie od zmluvy je na stiahnutie pod týmito podmienkami.

7.1
Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona §102/2014 Z.z., ak už kupujúci prevzal tovar) do 14  kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru (platí iba pre fyzické osoby – nepodnikateľov).
7.2 Tovar na vrátenie musí byť:,
a) nepoškodený,
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...)
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe
7.3. Kupujúci má počas tejto doby právo na primerané odskúšanie výrobku (nie však na jeho používanie a vrátenie po niekoľkých dňoch). Primerané odskúšanie sa u výrobkov na elektrinu rozumie spustenie do prevádzky na niekoľko sekúnd bez kontaktu s inými látkami / povrchmi (napr. u vŕtačiek je to spustenie na „prázdno“ bez vŕtania, pri čerpadlách je to spustenie v čistej vode).
7.4 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od kúpno – predajnej zmluvy písomne na adresu sídla spoločnosti alebo e-mailom na prorain@prorain.sk, prípadne osobne na adrese sídla spoločnosti
b) uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie úhrady,
c) kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
7.5 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.4 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky plnú sumu zaplatenú za tovar, vrátane poplatku za dopravu (Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim).
7.6 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.5 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.
7.7 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je viditeľne používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci  predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.
7.8 Ak kupujúci zruší objednávku v čase od jej potvrdenia do uplynutia lehoty na dodanie tovaru, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky vynaložené náklady spojené s realizáciou danej objednávky.
7.9 Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpno – predajnej zmluvy, ktorej predmetom je:
a) poskytnutie služby, ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, a zároveň ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca po úplnom poskytnutí služby právo odstúpiť od zmluvy,
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru vyrobeného na mieru (napr. hadica / kábel odrezaný na mieru),
c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov (napr. použitý filter) a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
e) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
f) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.
7.10 Vrátenie tovaru - veľkoobchodný odberateľ
Vrátenie tovaru veľkoobchodným odberateľom (ďaľej len VO) je možné len výnimočne, a to po predchádzajúcej dohode realizovanej pri kúpe alebo pred kúpou produktov.
Vrátený tovar bude prevzatý len v prípade, ak bude vrátený do 30 dní od zakúpenia (vystavenia faktúry alebo pokladničného dokladu), originál zabalený, nepoškodený, bez známok používania a s priloženými dokladmi o kúpe.
Za vrátený tovar si predávajúci účtuje manipulačný poplatok 10% z predajnej veľkoobchodnej ceny. Vrátenie tovaru na prevádzku spoločnosti ProRain spol. s r.o. zabezpečí na vlastné náklady kupujúci (VO).
V prípade nesplnenia podmienok zo strany VO a bez predchádzajúcej dohody, predávajúci nie je povinný prevziať tovar naspäť.

8. ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov (ak nie je pri výrobku uvedené inak). Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje kópia dokladu o zakúpení (priložená faktúra / blok). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
8.3 Záruka sa nevzťahuje na:
a) bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním
b) mechanické poškodenie
c) na poškodenia vzniknuté vyššou mocou, bez obmedzenia, bleskom a záplavami
d) záruka nezahrňuje a nepokrýva náklady na montáž a ďalšie odvodené náklady – záruka pokrýva iba konkrétny výrobok
e) škody spôsobené nesprávnym používaním, alebo za poškodenia vzniknuté na výrobkoch, ktoré boli upravované prípadne kopírované užívateľom či treťou stranou. ProRain spol. s r.o. nemôže prevziať zodpovednosť za poškodené výrobky či škodu spôsobenú poškodenými výrobkami, ktoré neboli dodané spoločnosťou ProRain, a to ani v prípade, že by tieto výrobky boli použité spolu s výrobkami od spoločnosti ProRain.
8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý,mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

8.5 POSTUP REKLAMÁCIE:

8.5.1. Čo najskôr informovať spoločnosť ProRain emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
8.5.2. Poslať produkt na adresu firmy predávajúceho (Hrubá Borša), prípadne doniesť osobne na prevádzku predajne v Bratislave alebo v Nitre.

9. OCHRANA OSOBNÝCH  ÚDAJOV

9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu ProRain, s.r.o. sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii na www.prorain.sk a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.
9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr.pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru (najmä TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 949 01 Nitra, IČO: 36 703 923 a ReMax Courier Service, spol. s r.o., Cikkerova 2, 84105 Bratislava-Karlova Ves, IČO: 35825456).
9.3 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod www.prorain.sk , zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci posielal zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
9.4 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, alebo elektronicky na e-mail prorain@prorain.sk  Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie. Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

10. Záverečné informácie

10.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
10.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V  Hrubej  Borši,  dňa  20.5. 2018

Ostúpenie od zmluvy Ostúpenie od zmluvy16.04.2019 - 26.5 KB