Projekt a návrhy automatických závlahových systémov


 • Políčka označené hviezdičkou sú povinné.

Meno *
Priezvisko *
Ulica, číslo *
PSČ *
Mesto *
E-mail *
Telefónne číslo *
Odkaz

   

Prílohy

 • Cena za návrh a rozpočet automatického závlahového systému  bežnej záhrady rodinného domu s vypracovaním do 10 pracovných dní je 41,66 € bez DPH (50 € s DPH). Doplatok za prednostné spracovanie návrhu do troch pracovných dní je 15 € bez DPH (18 € s DPH).
Predpokladom pre kvalitný a správne fungujúci automatický závlahový systém je odborne vypracovaný projekt, respektíve návrh závlahového systému.

 • Inštalačné firmy v spolupráci s distribútorom - firmou ProRain, ktorá je priamym dovozcom svetovej značky Rain Bird, starosť s návrhom systému radi prevezmú za Vás. Priamo na Vašej záhrade zistia všetky potrebné informácie, preberú s Vami Vašu predstavu a po dohode na rozsahu a povahe systému vypracujú návrh zavlažovacieho systému  a cenovú ponuku.

návrh závlahového systému
 
 • Našim zákazníkom ponúkame návrhy automatických závlahových systémov, pre záhrady ale aj väčšie plochy ako sú parky, námestia a centrá obcí, komerčné plochy, futbalové alebo golfové ihriská. V tejto oblasti spolupracujeme s partnermi ako sú záhradní či stavební architekti, architektonické štúdiá, poradenské spoločnosti v oblasti získavania eurofondov ale aj so samotnými závlahármi.
 • Všeobecné pravidlá návrhu

 • Správny návrh závlahového systému je najdôležitejším predpokladom pre správnu funkciu každej závlahy. Ani najlepšie komponenty nezaistia dobrú závlahu, ak systém nie je dobre navrhnutý. Do vlastného návrhu závlahy sa teda radšej nepúšťajte sami, ale nechajte si poradiť od odborníkov.

 • Vypracovanie návrhu

 • V prípade, že máte záujem o vypracovanie odborného návrhu automatického závlahového systému,  neváhajte nás kontaktovať, alebo nám rovno zašlite potrebné podklady pre vypracovanie návrhu a my vám ho vypracujeme vo formáte DWG alebo PDF spolu s cenovou ponukou realizácie.


 • Pre vypracovanie návrhu potrebujeme tieto informácie:

 • Rozmery pozemku – jednoduchým spôsobom načrtnite celkovú plochu v mierke, udajte rozmery  (minimálne 1 rozmer), vyznačte zavlažované a nezavlažované plochy ako trávnik, záhony, spevnené plochy, dom, bazén, altánok a podobne.

  Na podklady nezakreslené v mierke nereagujeme.
 • Zdroj vody – odkiaľ bude zavlažovací systém čerpať vodu,či to bude studňa, vodovod alebo iný zdroj. Výdatnosť zdroja v l/s, atmosférický tlak v baroch. Ak už máte čerpadlo, tak potrebujeme poznať jeho typ, maximálny výkon a maximálnu tlakovú výšku.
 • Výškové prevýšenia na pozemku – ak je pozemok svahovitý, zapíšte do plôch jednotlivé aspoň približné výškové kóty.
 • Ostatné informácie – umiestnenie ovládacej jednotky, miesto napojenia na sieť 220V,umiestnenie čidla zrážok, umiestnenie šachty s ventilmi (ideálne do záhonu). V prípade záujmu o rýchlospojné ventily  pre manuálny odber vody nám taktiež špecifikujte miesto ich umiestnenia. Nezabudnite nám spomenúť, či máte záujem aj o mikrozávlahu záhonov.
 • V prípade, že sa jedná o novostavbu a Vaša záhrada ešte nie je zrealizovaná budeme potrebovať projekt Vašej budúcej záhrady. Podklady nám, prosím pošlite naskenované vo formáte jpg, png, bmp, pdf alebo vo formáte dwg na našu emailovú adresu.
 •