Polep automobilov

Prezentácia malých ale aj veľkých spoločností si vyžaduje veľké úsilie a nemalé finančné prostriedky. Preto sme sa rozhodli vytvoriť spoločný koncept polepu automobilov pre realizátorov závlahových systémov Rain Bird. 

  •  Vytvorením takéhoto konceptu vytvorí aj vozidlo malej realizačnej firmy dojem veľkej spoločnosti.

  • Ukážky polepov