Dokončiť nákup

 Filter

Produktový rad

Produktový rad

Chemické prípravky na ochranu rastlín

U nas nájdete širokú škálu prípravkov na chemickú ochranu rastlín. Najčastejšie používané prípravky sú pesticídy, ktoré sa podľa biologickej pôsobnosti delia na herbicídy (prípravky proti burinám), insekticídy (prípravky proti škodlivému hmyzu), fungicídy (prípravky proti hubovým chorobám)