Trenčiansky kraj
  • ID Centrum s.r.o.

  • Odborárska 1381/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • Web: www.idcentrum.sk
  • Email: obchod@idcentrum.sk
  • Tel: 0902 623 394